projektowanie, kontrole, nadzory sieci oraz instalacji sanitarnych

PPW „KONPRO” jest firmą inżynierską specjalizującą się w branży budowlanej.

Przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres usług w zakresie instalacji sanitarnych. Wykonujemy projekty instalacji wentylacji (m.in. wentylacja ogólna, przemysłowa, miejscowa), klimatyzacji, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, instalacji gazowych, instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, źródeł ciepła (kotłownie, węzły cieplne), a także instalacji sprężonego powietrza, pary wodnej oraz wody lodowej. Ponadto wykonujemy projekty sieci oraz przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych.

Zajmujemy się projektami koncepcyjnych, przetargowymi, budowlanymi i wykonawczymi zarówno dla małych obiektów (domy jednorodzinne, mieszkania), jak i wielkokubaturowych (hale przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, budownictwo wielorodzinne).

Świadczymy również usługi w zakresie nadzorów budowlanych oraz odbiorów prac związanych z przyłączami, sieciami i instalacjami sanitarnymi.

Ponadto wykonujemy kontrole techniczne utrzymania obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie w zakresie urządzeń i instalacji gazowych, wod-kan oraz wentylacyjnych.

Wykonujemy usługi zarówno na zlecenie developerów, instytucji, firm budowlanych, biur projektowych i instalatorów, jak również właścicieli domków jednorodzinnych.

Posiadamy odpowiednie wykształcenie, wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, dzięki którym mamy możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Posiadamy szeroką sieć kontaktów w branży (pracownie projektowe, firmy wykonawcze, inwestorzy, urzędy), które zdobyliśmy dzięki dobrze, rzetelnie wykonywanej przez nas pracy.

Skupiamy się na realizowaniu zleceń z najbliższej okolicy, tj. Wrocław i województwo Dolnośląskie. Jednakże nieunikany realizacji z dalszych rejonów Polski.